X

Công ty Cổ phần Công nghệ HiNet Việt Nam

Chat với chúng tôi để được tư vấn!

Câu hỏi: 

Phần mềm Openland có thể sử dụng cho những đơn vị nào?

Câu trả lời: 

Giải pháp quản lý bất động sản Openland là giải pháp phần mềm dành riêng cho Chủ đầu tư để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

OpenLand đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quản lý kinh doanh bất động sản bằng cách đưa ra:

  • Quy trình quản lý kinh doanh bất động sản
  • Quản lý hợp đồng và các phụ lục hợp đồng giao dịch bất động sản
  • Tổ chức lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng
  • Quản lý các quy trình giao dịch từ giữ chỗ, đặt cọc, góp vốn, mua bán, chuyển nhượng đến quản lý quy trình giao dịch ký gửi, cho thuê, mua bán bất động sản
  • Quản lý dự án bất động sản
  • Quản lý các dịch vụ liên quan tới lĩnh vực bất động sản
  • Quản lý tài liệu ở từng cấp độ, từng phòng ban
  • Quản lý công nợ của khách hàng, quản lý công nợ tổng hợp các các hợp đồng, quản lý công nợ đến từng đợt thanh toán tại từng hợp đồng bất động sản, quản lý lãi muộn phát sinh tại từng đợt thanh toán của từng hợp đồng mua bán bất động sản, quản lý nhân viên, tiền lương, chiết khấu, hoa hồng